Jakub       Telefon +48 695 390 383       Logo       Rafał       Telefon +48 723 390 939
      Mail sealord@onet.eu                   Mail nefryt@yan.pl
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU

 

‬‬

  Kurs planujemy zacząć od 17 września 2018 roku wykładami z teorii, 5 spotkań w:

  sala wykładowa Wrocław Mirków ul. Bławatna 2 godz. 1800

  (m.in. ratownictwo morskie, locja morska i nawigacja zliczeniowa,

  wyznaczanie pozycji z różnych namiarów, zaplanowanie rejsu,

  bezpiecznego wyjścia i wejścia do portu)

  5 godzin manewrów na każdego kursanta morskim jachtem motorowym we Wrocławiu

  wyposażonym m.in. w  światła nawigacyjne, instalację elektryczną, paliwową.

  Cena za kurs 1300 złotych od osoby:

  zajęcia z teorii 300 złotych, zajęcia praktyczne 1000 złotych.

  Opłata w dniu egzaminu dla Komisji Egzaminacyjnej 350 złotych od osoby,

  studenci do 26 roku życia 50 % zniżki, po otrzymaniu opinii z rejsów potwierdzonych

  podpisem kapitana, prowadzącego rejs. 

  Egzamin we Wrocławiu w połowie października 2018 r.

 

   Wymagania do uzyskania patentu:

  • ukończenie 18. roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności. 

   Uprawnienia: