Jakub       Telefon +48 695 390 383       Logo                  
      Mail sealord@onet.eu                      
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU
        SZKOLENIA ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE
                               WE WROCŁAWIU

 

‬‬

     1. Pełnowymiarowy kurs na patent żeglarza jachtowego zakończony

        egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień do:

    • Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych

    • Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach 

       wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, 

       w porze dziennej.

   -> zajęcia teoretyczne -  16 marzec 2024 roku (sobota) godzina 1000

                                            sala wykładowa w "Bazie Wodnej" ul. Osobowicka 70 we Wrocławiu.

   -> zajęcia praktyczne  -  23,24,30,31 marzec, 6,7,13,14,20,21 kwiecień 2024 soboty i niedziele

                                            w godz. 10-17 (przerwa 1300-1330). Załoga 3 osoby + instruktor.

         Staramy się wykraczać poza program, pokazywać Odrę od najładniejszej strony, jak nie ma

         wiatru, ćwiczymy parkowanie do pomostu, jak jest wiatr, pływamy pod żaglami _/)_

         Chcemy, żeby każdy nasz kursant/kursantka nauczyli się dobrej praktyki żeglarskiej oraz 

         zdroworozsądkowego podejścia do żeglarstwa w miłej, wesołej atmosferze -> zapewniamy.

         Ostatniego dnia kursu 21 kwietnia 2024 egzamin teoretyczny i praktyczny.

    -> W sezonie 2024 będziemy szkolić kursantów na komfortowym jachcie kabinowym

         Sportina 682 (nowy zakup w 2023... zdjęcia niebawem) Wink z silnikiem Yamaha 6 km.

         Mamy wolne miejsca na kursy "tygodniówki" trwające 6 dni w godzinach 1000-1700 

         poniedziałek - sobota, również zakończone egzaminem i wydaniem patentu.

    Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego:

I. Wiedza teoretyczna:

1) budowa jachtów, instalacji.

2) teoria żeglowania, 

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;

4) podstawy locji, 

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, 

6) wiadomości z zakresu meteorologii, 

7) pomoce nawigacyjne, praca na mapie,

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem,

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych,

10) etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

II. Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenie jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę,           dojście do boi, odejście od boi, stawanie w dryf, alarm "człowiek za burtą";

2) manewry na silniku w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm "człowiek za burtą";

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we           właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;

4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu "człowiek za burtą";

5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawy obsługi urządzeń i instalacji jachtowych.

Cena za kurs: 1600 złotych od osoby   _/)_       

       Rezerwacja miejsca na kursie po wpłaceniu 500 złotych zaliczki od osoby przelewem.

       Materiały szkoleniowe/wykłady z teorii do nauki w domu oraz numer konta wysyłamy 

       mailem po otrzymaniu zgłoszenia on-line. Na życzenie wystawiamy Fakturę za kurs.

       Opłata za egzamin 250 złotych w gotówce od osoby, za wydanie patentu przelew 50 zł, 

       (uczniowie i studenci do 26 roku życia płacą 50 % zniżki po okazaniu ważnej legitymacji)

Pozdrawiamy Cool i zapraszamy na kurs -> zakładka zapisy on-line.

 

   2. ABC Żeglarstwa dla każdego:

 Zapraszamy na wstępne podstawowe szkolenie teoretyczne na przystani + nauka wiązania   podstawowych węzłów żeglarskich, krótka budowa jachtu, opis akwenu i specyfika poruszania się   różnymi jednostkami pływającymi po wrocławskiej Odrze, omówienie kierunków wiatru względem   jachtu.

 Szkolenie praktyczne: przygotowanie jachtu do żeglugi, omówienie zasad bezpieczeństwa nad wodą,   jak korzystać z mapy i prognoz pogody, podstawowe przepisy na śródlądowych drogach wodnych,
 żegluga jachtem -> manewry przy pomoście, nauka stawiania i zrzucania żagli, wypłynięcie na   akwen szkoleniowy, nauka trzymania kursu, odpadanie, ostrzenie oraz zwroty z wykorzystaniem   steru i talii/szotów grota, manewry na silniku zaburtowym.

 Bezpieczny powrót do pomostu. 

 Czas trwania: od 4 do 5 godzin w zależności od warunków atmosferycznych.

 Cena za osobę: 400 złotych. Zajęcia prowadzimy w grupie max. 3-osobowej.

 Zajęcia z młodzieżą tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub podpisane oświadczenie.   

 (rodzic, opiekun nie płaci za udział w manewrach, szkoleniu)

 Termin ustalany indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym -> zakładka Kontakt

 Wg aktualnych przepisów każdy pełnoletni obywatel Polski ma prawo bez uprawnień prowadzić

 jacht żaglowy do 7,5 metra długości i jednostkę pływającą o mocy silnika do 10 kw = 13,6 KM